How to write Kagawa in Japanese and cities in Kagawa

Here is how to write Kagawa in Japanese characters. Also the list of cities in Kagawa. All the data come from Japan post.

How to write Kagawa in Japanese

EnglishKanjiHiragana
Kagawa香川県かがわけん

Cities in Kagawa

All the cities in Kagawa. Each city has the link to see deeper.

Cities in Kagawa
Ayagawa-cho ayauta-gun
Higashikagawa-shi
Kanonji-shi
Kotohira-cho nakatado-gun
Manno-cho nakatado-gun
Marugame-shi
Miki-cho kita-gun
Mitoyo-shi
Naoshima-cho kagawa-gun
Sakaide-shi
Sanuki-shi
Shodoshima-cho shozu-gun
Tadotsu-cho nakatado-gun
Takamatsu-shi
Tonosho-cho shozu-gun
Utazu-cho ayauta-gun
Zentsuji-shi