Zipcode and how to write Kikuchi-shi Kumamoto in Japanese Characters.

How to write Kikuchi-shi Kumamoto in Japanese characters. Also the zipcode in Kikuchi-shi Kumamoto

How to write Kikuchi-shi Kumamoto in Japanese characters.

EnglishKikuchi-shi Kumamoto
Kanji熊本県 菊池市
Hiraganaくまもとけん きくちし
You can click/tap to copy Japanese Expression partially.

Zipcode and Address in Kikuchi-shi Kumamoto

Address lineZipcode
AKAHOSHI8611311
DAIRINJI8611306
FUJITA8611309
FUKAGAWA8611304
GYOKUSHOJI8611322
HANJAKU8611671
HARU8611441
HIEGATA8611321
HIROSE8611314
ICHINOSE8611686
IDETA8611313
zipcode for the other address8611300
IMA8611303
KATAKAKU8611307
KESAO8611325
KIKOJI8611315
KINO8611326
KITAMIYA8611305
KOBA8611301
KYOKUSHI BENRI8691201
KYOKUSHI FUMOTO8691202
KYOKUSHI IHAGI8691208
KYOKUSHI ISAKA8691206
KYOKUSHI KAWABE8691205
KYOKUSHI OBARU8691204
KYOKUSHI OTARU8691203
KYOKUSHI SHIMMEI8691207
MORIKITA8611312
MURADA8611317
NAGATA8611316
NISHIDERA8611323
NISHIHAZAMA8611685
NOMAGUCHI8611324
OGI8611673
OHIRA8611683
RYUMON8611672
SHICHIJOMACHI ARAMAKI8611363
SHICHIJOMACHI HASHITA8611346
SHICHIJOMACHI HAYASHIBARU8611343
SHICHIJOMACHI HETA8611364
SHICHIJOMACHI KAE8611356
SHICHIJOMACHI KAMEO8611342
SHICHIJOMACHI KIYOMIZU8611341
SHICHIJOMACHI KOMOIRI8611354
SHICHIJOMACHI KOSAMACHI8611353
SHICHIJOMACHI MITSUGI8611361
SHICHIJOMACHI NAGAREKAWA8611367
SHICHIJOMACHI OKADA8611368
SHICHIJOMACHI ONOZAKI8611345
SHICHIJOMACHI SETOGUCHI8611366
SHICHIJOMACHI SHINKOGA8611352
SHICHIJOMACHI SOSAKI8611344
SHICHIJOMACHI SUNADA8611351
SHICHIJOMACHI TAKAJIMA8611355
SHICHIJOMACHI TAKATA8611357
SHICHIJOMACHI UTENA8611365
SHICHIJOMACHI YAMASAKI8611362
SHICHOBUN8611442
SHIGEMI8611682
SHIMOKAWAHARU8611302
SHISUIMACHI FUKUMOTO8611205
SHISUIMACHI KAMEO8611211
SHISUIMACHI MINAMITASHIMA8611213
SHISUIMACHI NAGA8611204
SHISUIMACHI SUMIYOSHI8611203
SHISUIMACHI TASHIMA8611214
SHISUIMACHI TOMINO8611202
SHISUIMACHI TOYOMIZU8611212
SHISUIMACHI YOSHITOMI8611201
TOYOMA8611684
WAIFU8611331
WATARU8611308
YUKINO8611681