Zipcode and how to write Tamana-shi Kumamoto in Japanese Characters.

How to write Tamana-shi Kumamoto in Japanese characters. Also the zipcode in Tamana-shi Kumamoto

How to write Tamana-shi Kumamoto in Japanese characters.

EnglishTamana-shi Kumamoto
Kanji熊本県 玉名市
Hiraganaくまもとけん たまなし
You can click/tap to copy Japanese Expression partially.

Zipcode and Address in Tamana-shi Kumamoto

Address lineZipcode
AKIMARU8650026
ANRAKUJI8650014
AOKI8650004
AONO8650035
EITOKUJI8650024
HAKODANI8650002
HANEGI8650051
zipcode for the other address8650000
IKURA KITAKATA8650041
IKURA MINAMIKATA8650045
ISHINUKI8650008
IWASAKI8650016
KAMENOKO8650015
KAMIODA8650011
KATASUWA8650044
KAWABETA8650017
KAWASAKI8650007
KAWASHIMA8650047
KITAMUTA8650046
KITASAKAMONTA8650032
KOBAMA8650057
MATSUKI8650052
MINAMISAKAMONTA8650034
MITSUKAWA8650009
MIYABARA8650042
MIZONOE8650003
MUKOZURU8650027
NAKA8650064
NAKAO8650063
NAKASAKAMONTA8650033
NAMEISHI8650056
OHAMAMACHI8650055
OKURA8650023
ONOJIRI8650048
OSHIMA8650054
ROKUTA8650058
RYOHAZAMA8650006
RYUGANJI8650061
SENDAGAWARA8650053
SHIMO8650013
SHIMODA8650018
TAIMEIMACHI HAMADA8690203
TAIMEIMACHI HIRAKIDA8690238
TAIMEIMACHI JO(HIBARIGAOKA)8690235
TAIMEIMACHI JO(SONOTA)8690232
TAIMEIMACHI KOGA(HIBARIGAOKA)8690235
TAIMEIMACHI KOGA(SONOTA)8690233
TAIMEIMACHI MISAKI8690234
TAIMEIMACHI NABE8690211
TAIMEIMACHI NAKADO8690223
TAIMEIMACHI NOGUCHI8690222
TAIMEIMACHI OGIZAKI8690213
TAIMEIMACHI ONOSHIMO8690224
TAIMEIMACHI SAISHOJI(HIBARIGAOKA)8690235
TAIMEIMACHI SAISHOJI(SONOTA)8690236
TAIMEIMACHI SHIMOKINOSU8690212
TAIMEIMACHI SHIMOMAEHARA8690221
TAIMEIMACHI SHOYAMA8690231
TAIMEIMACHI TAKAMICHI8690202
TAIMEIMACHI YAMASHITA8690201
TAKASE8650025
TAMANA8650005
TASAKI8650031
TENSUIMACHI HETAMI8615403
TENSUIMACHI NOBETA8615405
TENSUIMACHI OAMA8615401
TENSUIMACHI OTA8615406
TENSUIMACHI TACHIBANA8615402
TENSUIMACHI TAKEZAKI8615404
TERADA8650022
TOMINO8650062
TSUIJI8650065
TSUKIDA8650001
TSURU8650021
YAMABETA8650012
YAMADA8650066
YOKOSHIMAMACHI KYOEI8650073
YOKOSHIMAMACHI OZONO8650071
YOKOSHIMAMACHI YOKOSHIMA8650072
YOKOTA8650043