Zipcode and how to write Konan-ku niigata-shi Niigata in Japanese Characters.

How to write Konan-ku niigata-shi Niigata in Japanese characters. Also the zipcode in Konan-ku niigata-shi Niigata

How to write Konan-ku niigata-shi Niigata in Japanese characters.

EnglishKonan-ku niigata-shi Niigata
Kanji新潟県 新潟市江南区
Hiraganaにいがたけん にいがたしこうなんく
You can click/tap to copy Japanese Expression partially.

Zipcode and Address in Konan-ku niigata-shi Niigata

Address lineZipcode
AGANO9500217
AKANEGAOKA9500212
AKEBONOCHO9500134
AMANO9501134
ASAHI9500166
AWAYAMA9500843
CHINOYAMA9500144
DOROGATA9500142
EGUCHI9500101
FUJIYAMA9500202
FUKUROZU9500131
FUNATOYAMA9500153
HANANOMAKI9500325
HAYADORI9500168
HIGASHIFUNABA9500163
HIGASHIHAYADORI9500148
HIGASHIHONCHO9500126
HIMIZU9500138
HIRAGA9500329
HIRAYAMA9500215
HOSOYAMA9500102
IBUKINO9500218
zipcode for the other address9500000
INABA9500122
IZUMICHO9500155
JOSHO9500136
JOYAMA9500137
KAGI9501133
KAMEDA AZUMACHO9500124
KAMEDA HAYADORI9500145
KAMEDA HONCHO9500164
KAMEDA KOYO9500121
KAMEDA MIDORICHO9500152
KAMEDA NAGATA9500169
KAMEDA NAKAJIMA9500161
KAMEDA OTSUKI9500162
KAMEDA SHIMMEICHO9500125
KAMEDA SUIDOCHO9500123
KAMEDA YOTSUGOYA9500151
KAMEDAKOGYODANCHI9500141
KAMIWADA9500326
KASE9500323
KITAYAMA9500116
KITSU9500206
KITSUKOGYODANCHI9500213
KOMAGOME9500201
KOSUGI9500203
KURAOKA9500103
KYUZOGOYA9501145
MAIGATA9500328
MARUGATA9500146
MARUGATASHINDEN9501132
MARUYAMA9500115
MATSUYAMA9500112
MOTOMACHI9500143
MYOGADANI9500114
NABEGATASHINDEN9501131
NAGATA(BANCHI)9500932
NAGATA(CHOME)9500147
NAKANOYAMA9500841
NAORIYAMA9500111
NIHONGI9500207
NISHIMACHI9500165
NISHINO9500106
NISHIYAMA9500113
OBUCHI9500105
OGIZONE9500154
OJIGOYA9501144
RYOKAWA9500322
SAKAYACHO9500324
SAMBYAKUJI9500107
SANAE9500156
SANJOOKA9500129
SASAYAMA9500104
SATSUKICHO9500167
SEIGORO9500933
SHIMOHAYADORI9500149
SHIMOHAYADORIYANAGIDA9500150
SHUMOKU9501141
SOGAWA9501136
SOGAWA9501142
SOMI9500205
SONOKI9501135
SUNAKUZURE9500133
SUNAOKA9500132
SUNAYAMA9500130
SUWA9500127
TAUEMONSHINDEN9501146
TAWARAYANAGI9501143
TESHIROYAMA9500139
TOKOROJIMA9500135
UBAGAYAMA9500923
UGUISU9500214
UMEMIDAI9500140
UNOKO9500157
WADA9500327
WARINO9500321
YAMAFUTATSU9500922
YOKOGOSHI9500204
YOKOGOSHI CHUO9500208
YOKOGOSHI HIGASHICHO9500209
YOKOGOSHI KAMICHO9500210
YOKOGOSHI KAWANECHO9500211