Zipcode and how to write Minami-ku niigata-shi Niigata in Japanese Characters.

How to write Minami-ku niigata-shi Niigata in Japanese characters. Also the zipcode in Minami-ku niigata-shi Niigata

How to write Minami-ku niigata-shi Niigata in Japanese characters.

EnglishMinami-ku niigata-shi Niigata
Kanji新潟県 新潟市南区
Hiraganaにいがたけん にいがたしみなみく
You can click/tap to copy Japanese Expression partially.

Zipcode and Address in Minami-ku niigata-shi Niigata

Address lineZipcode
AJIGATA9501227
AJIKATA9501261
AKASHIBU9501411
AMANO9501134
ASAMAKURI9501413
DAIGO9501404
DAO9501436
FUKUJIMA9501344
FURUKAWASHINDEN9501452
HEISEICHO9501476
HIGASHIKASAMAKI9501405
HIGASHIKASAMAKISHINDEN9501406
HIGASHIKAYABA9501467
HIGASHINAGASHIMA9501314
HIKKOSHI9501415
HIRAKATA9501461
HIRAKATASHINDEN9501463
HISHIGATA9501443
HISHIGATASHINDEN9501445
HOKKAKE9501422
HOSAKA9501233
IBARASONE9501456
IIJIMA9501447
zipcode for the other address9501200
IMONOSHIGOYA9501442
INUKAERISHINDEN9501403
ISHUKU9501251
IZUMI9501471
JIROUEMONKOYA9501433
JOGESUWANOKI9501214
JUGOKEN9501232
JUNIDOSHIMA9501432
KAMIDOGATA9501465
KAMIHACHIMAI9501431
KAMIKIYAMA9501474
KAMIMAGARIDORI9501302
KAMISHINDEN9501454
KAMISHIODAWARA9501244
KAMIURA9501428
KAMIYA9501221
KINAMERI9501311
KITATANAKA9501237
KOSAKA9501231
KOZOSU9501414
KUMODEKOYA9501441
KUSHIGE9501434
MAKI9501451
MANNEN9501435
MATSUHASHI9501243
NABEGATA9501437
NAKAOMI9501423
NAKASHIODAWARA9501242
NAKAYAMA9501421
NANAHO9501254
NEGISHI9501234
NIIDA9501455
NISHIKASAMAKI9501416
NISHIKASAMAKISHINDEN9501417
NISHIKAYABA9501303
NISHISAKAYA9501402
NISHISHIRONE9501262
NOTO9501213
OBETSUTO9501305
ODORI9501201
ODORIKOGANE9501203
ODORIMINAMI9501202
ODORINISHI9501204
OKISHIMBO9501466
OKURA9501252
OKURASHINDEN9501253
SANNO9501255
SANNOSHINDEN9501256
SHICHIKEN9501212
SHICHIKENCHO9501225
SHIMIZU9501457
SHIMODOGATA9501464
SHIMOHACHIMAI9501424
SHIMOKIYAMA9501473
SHIMOMAGARIDORI9501301
SHIMOSHIODAWARA9501241
SHIMOYAMAZAKI9501246
SHINSEICHO9501426
SHINWACHO9501209
SHINYAMAZAKICHO9501245
SHIRONE9501217
SHIRONE AZUMACHO9501222
SHIRONE FURUKAWA9501211
SHIRONE HINODECHO9501223
SHIRONE SAKANAMACHI9501218
SHIRONE SUIDOCHO9501224
SHIRONE YOTSUGOYA9501226
SHIRONENOCHISHICHIKEN9501216
SHOZE9501446
SUGINA9501208
SUKEJIUEMONGUMI9501215
TAKAIHIGASHI9501236
TAKAIKOYA9501235
TANAKA9501477
TOGASHIRA9501475
TOISHI9501425
TSUKIGATA9501304
TSURIYOSE9501313
TSURIYOSESHIN9501312
URANASHI9501472
USAGISHINDEN9501453
USHIZAKI9501444
USUGADORI9501401
USUI9501412
WASHINOKISHINDEN9501407
YAMAZAKIKOYA9501247
YOSHIDASHINDEN9501257
YOSHIE9501258
ZOSU9501462