Zipcode and how to write Ojiya-shi Niigata in Japanese Characters.

How to write Ojiya-shi Niigata in Japanese characters. Also the zipcode in Ojiya-shi Niigata

How to write Ojiya-shi Niigata in Japanese characters.

EnglishOjiya-shi Niigata
Kanji新潟県 小千谷市
Hiraganaにいがたけん おぢやし
You can click/tap to copy Japanese Expression partially.

Zipcode and Address in Ojiya-shi Niigata

Address lineZipcode
ASAHICHO9470005
CHIYA9470052
CHIYAGAWA9470053
FUNAOKA9470024
HEISEI9470027
HIGASHIYOSHIDANI9470017
HIRASAWA9470042
HIRASAWASHINDEN9470042
HIU9470003
HIYOSHI9470023
HOKYUSHINDEN9498725
HONCHO9470021
zipcode for the other address9470000
IKEGAHARA9498728
IKENAKASHINDEN9498727
INARIMACHI9470025
IWASAWA9498724
JONAI9470028
KAMIGATAKAI9470013
KATAKAIMACHI9470101
KATAKAIYAMAYACHO9470103
KAWAI9498722
KAWAISHINDEN9498723
KOGURIYAMA9470211
KONOSUCHO9470045
KOWADA9470041
MATTOCHO9498726
MINAMINIGORO9470212
MOTOMACHI9470022
NISHINAKA9470014
NISHIYOSHIDANI9470018
RYOSHINDEN9470034
SAKAECHO9470011
SAKURAMACHI9470035
SAMBUSHO9470051
SHIODANI9470213
SHIODONO9498721
TAKANASHICHO9470102
TOEI9470004
TOKIMIZU9470033
TSUBONO9470044
TSUCHIKAWA9470031
UENOYAMA9470026
URAGARA9470001
WAKABA9470054
YABUKAWA9470032
YACHI9470015
YAMAMOTO9470012
YAMAYA9470043
YOKOWATASHI9470002
YOTSUKO9470016