Zipcode and how to write Uonuma-shi Niigata in Japanese Characters.

How to write Uonuma-shi Niigata in Japanese characters. Also the zipcode in Uonuma-shi Niigata

How to write Uonuma-shi Niigata in Japanese characters.

EnglishUonuma-shi Niigata
Kanji新潟県 魚沼市
Hiraganaにいがたけん うおぬまし
You can click/tap to copy Japanese Expression partially.

Zipcode and Address in Uonuma-shi Niigata

Address lineZipcode
AKATSUCHI9460224
ANAZAWA9460304
AOSHIMA9460043
CHUKA9460063
CHUKASHINDEN9460063
CHUSHIZAWA9460065
EGUCHI9460052
EGUCHISHINDEN9460052
FUKUDASHINDEN9460222
FUKUYAMASHINDEN9460207
GANZAKASHITA9460107
HARA9497422
HARAMUSHINO9460031
HIGASHINAKA9460113
HIGASHINOMYO9460202
HIMIZO9460023
HIRANOMATA9460306
HITOICHI9460062
HIWATASHISHINDEN9460001
HONCHO9460041
HORINOCHI9497413
HOSONO9460213
zipcode for the other address9460000
IKEDAIRA9460064
IKEDAIRASHINDEN9460064
IMAIZUMI9460051
IMOZAYA9460302
INARICHO9460002
INOKUCHISHINDEN9460076
ISEJIMA9460038
ITAGI9460032
IZUMISAWA9460114
KAMIHARA9460022
KAMINAGATORISHINDEN9460211
KAMIORITATE9460087
KANEGASAWA9460105
KIYOMOTO9460107
KOIDEJIMA9460011
KOSHIMATA9460125
KOSHINDEN9460025
KOTEMMYO9460121
KOTEMMYOSHINDEN9460121
KURIYAMA9460104
MATSUKAWA9460214
MIFUCHISAWA9460225
MINOWADA9460083
MITSUMATA9460066
MIYATSUBAKISHINDEN9460205
MIYAZAWASHINDEN9460105
MIZUSAWA9460123
MOSAWA9460123
MUGURAZAWA9460081
MUSHINO9460037
MYOJIN9497424
NAGAHORISHINDEN9460107
NAGAMATSU9460053
NAGATORI9460212
NAKAHARA9460024
NAKAJIMA9460057
NAKAJIMASHINDEN9460058
NAKANOSHIMA9460006
NAMIYANAGI9460111
NANOKAICHI9460071
NANOKAICHISHINDEN9460072
NEGOYA9497403
NISHIMYO9460204
NISHIMYOSHINDEN9460206
OBIRO9460101
OHARASHINDEN9460215
OIMOGAWA9460124
OISHI9497411
OKASHINDEN9460036
OKURA9460226
OKURASAWA9460223
ORITATEMATASHINDEN9460086
OSAWA9460073
OSHIRAKAWA9460303
OTOCHIYAMA9460305
OURA9460033
OURASHINDEN9460034
OYAGARA9460108
OYUONSEN9460088
OZUKASHINDEN9460004
RENNICHI9460121
RYUKO9497404
SANASHI9460021
SHIBUKAWA9460203
SHIMBO9460061
SHIMBOSHINDEN9460061
SHIMODA9460107
SHIMOJIMA9497416
SHIMORITATE9460085
SHIMOSHINDEN9497417
SHINDOJIMA9497405
SHITAGURA9497401
SODEYAMA9460102
SUGAWA9460221
SUHARA9460216
SUWACHO9460003
TADO9497402
TAGAWA9497415
TAGOYA9460301
TAJIRI9460112
TAKAKURA9460201
TAKINOMATA9460103
TANAKA9460106
TOKAMACHI9460035
TOKUDA9497418
UONOJI9497423
URAMACHI9460012
UTSUNO9460084
WADA9460109
WANAGASHIMA9497414
YAMADA9460055
YAMADASHITA9460056
YAMAGUCHI9460115
YANAGIHARA9460042
YOGOROSHINDEN9497412
YOKKAMACHI9460007
YOKOCHO9460005
YOKONE9460307
YOKOZE9460107
YONEZAWA9460054
YOSHIDA9460075
YOSHIDAIRA9460121
YOSHIMIZU9497421
YOSHIWARA9460122
YUNOTANIIMOGAWA9460082